Patent Ofisi

Musiki Eserleri

Her nevi sözlü ve sözsüz besteler musiki eserlerdir.

Musiki eseri içeren yapımlar haricinde, eser bazında isteğe bağlı kayıt-tescil eser sahibi tarafından yaptırılabilir.

Musiki eseri içeren yapımlar, zorunlu kayıt-tescile tabi olup, seslerin ilk tespitini gerçekleştiren fonogram yapımcıları tarafından bu işlem gerçekleştirilir.

Kayıt-Tescil Başvurusu İçin Gereken Belgeler

1) Eksiksiz olarak doldurulmuş ve tüm sayfaları başvuru sahibi tarafından imzalanmış Musiki Eserleri Kayıt-Tescil Başvuru Formu,

2) Yönetmelikte yer alan, başvuruda bulunulan eserler bakımından eser sahibi olunduğunu ve aksinin ispatı halinde her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun başvuru sahibi tarafından üstlenildiğini gösterir imzalanmış Taahhütname,

3) Eserin dijital ortama kaydedilmiş (DVD, VCD, Audio CD, CD Rom gibi) iki adet kopyası

4) Şirketimize ait vekâletname


Referanslar

http://www.acarpatent.com

http://webb.deu.edu.tr/inoviz/index.php/telifhakki/musiki-eserleri-