Patent Ofisi

Hukuki Haklar

Marka hakkı tecavüze uğrayan hak sahibi, 5846 sayılı FSEK’ e dayanarak, mahkemeden aşağıdaki istemlerde bulunabilir;

A) Hukuk Davaları

1-Tecavüzün ref’i (giderimi) davası

2-Tecavüzün meni(önlenmesi) davası

3-Maddi ve manevi tazminat davası

B) Ceza Davaları

Eser sahibi maddi ve manevi haklarına tecavüz yapılması durumunda cezai işlem de talep edebilmektedir.

-Manevi Haklara Tecavüz Halinde Cezalar;

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na aykırı olarak kasten hareket edenler hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis veya 50 bin YTL’den 150 bin YTL’ye kadar para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine beraber hüküm verilir.

-Maddi Haklara Tecavüz Halinde Cezalar;

1.a) Aralarında bir sözleşme yapılmış olmasına rağmen, sözleşmenin hükümlerine aykırı olarak bir eser veya işlenmenin kendi tarafından çoğaltılmış nüshalarını satan veya dağıtan kişiler hakkında, üç aydan iki yıla kadar hapis veya 10 bin YTL’ den 50 bin YTL’ ye kadar ağır para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden hükmolunur.

1.b) Hak sahibinin izni olmadan bir eseri ve çoğaltılmış nüshalarını, FSEK 81. maddesinin 7. fıkrasında sayılan yerlerde satan kişiler hakkında; 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya 50 binYTL’den 50 bin YTL’ye kadar para cezasına veya zararın ağırlığı dikkate alınarak her ikisine birden hüküm verilir.

2.) Hak sahibinin izni olmaksızın; bir eseri herhangi bir şekilde işleyen, çoğaltan, yayan; bir eserin nüshalarını yasal veya yasal olmayan yollardan ülkeye sokan ve her ne şekilde olursa olsun ticaret konusu yapan, bir eseri topluma açık yerlerde gösteren veya temsil eden, bu gösterimi düzenleyen ve ya dijital iletim de dahil olmak üzere her nevi işaret, ses ve/veya görüntü iletimine yarayan araçlarla yayan veya yayımına aracılık eden kişiler hakkında; 2 yıldan 4 yıla kadar hapis veya 50 bin YTL’den 150 bin YTL’ye kadar para cezasına veya her ikisine birden hüküm verilir.


Referanslar

http://www.inovasyondunyasi.com

http://webb.deu.edu.tr/inoviz/index.php/telifhakki/hukuki-haklar