Patent Ofisi

Güzel Sanat Eserleri

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 4 üncü maddesi uyarınca;

Estetik değere sahip olan;

1. Yağlı ve suluboya tablolar; her türlü resimler, desenler, pasteller, gravürler, güzel yazılar ve tezhipler, kazıma, oyma, kakma veya benzeri usullerle maden, taş, ağaç veya diğer maddelerle çizilen veya tespit edilen eserler, kaligrafi, serigrafi,
2. Heykeller, kabartmalar ve oymalar,
3. Mimarlık eserleri
4. El işleri ve küçük sanat eserleri, minyatürler ve süsleme sanatı ürünleri ile tekstil, moda tasarımları,
5. Fotografik eserler ve slaytlar,
6. Grafik eserler,
7. Karikatür eserleri,
8. Her türlü tiplemelerdir.

Krokiler, resimler, maketler, tasarımlar ve benzeri eserlerin endüstriyel model ve resim olarak kullanılması, düşünce ve sanat eserleri olmak sıfatlarını etkilemez.

Kayıt-Tescil Başvurusu İçin Gereken Belgeler

1) Eksiksiz olarak doldurulmuş ve tüm sayfaları başvuru sahibi tarafından imzalanmış Güzel Sanat Eserleri Kayıt-Tescil Başvuru Formu,

2) Yönetmelikte yer alan, başvuruda bulunulan eserler bakımından eser sahibi olunduğunu ve aksinin ispatı halinde her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun başvuru sahibi tarafından üstlenildiğini gösterir imzalanmış Taahhütname,

3) Eserin detaylı tanıtıcı temsillerinin dijital ortama kaydedilmiş (DVD, VCD, Audio CD, CD Rom gibi) iki adet kopyası-Başvurusu yapılan eserin hiçbir tereddüde neden olmayacak şekilde bütün özelliklerini açıkça tanımlayan aşağıda bulunan minimum değerlerle çekilmiş bir veya birden fazla dijital fotoğrafı DVD medya olarak verilmelidir.

Dosya Formatı : Tagged Image File Format (.tiff)
Çözünürlük Değeri : En az 600 Dpi

4) Şirketimize ait vekâletname,


Referanslar

http://www.inovasyondunyasi.com

http://webb.deu.edu.tr/inoviz/index.php/telifhakki/guzel-sanat-eserleri