Patent Ofisi

Bilgisayar Programı ve Veritabanı Tescili

Herhangi bir programlama dili kurallarına uygun şekilde yazılmış bir grup kodun makine diline çevrilmiş son haline bilgisayar programı (yazılım) denilmektedir. Her bilgisayarlar işlevlerini yazılımlar ile yaparlar. Örneğin Windows işletim sistemi, ETA muhasebe programı, Autocad çizim programıdır. Her yazılımın kendine ait kuralları, kodları, parametreleri vardır. Yazılımlar hayatımızı kolaylaştırmaktadırlar.

Günümüzde her alanda bilgi üretimi hız kazanmıştır. Bilgisayarda depolanan bilgilere sistematik ve hızlı erişim olanağı, güncelleme yapılabilmesi, taşınabilmesi, uzaktan erişilebilmesi veritabanı yazılımlarıyla mümkün olmaktadır.

Veritabanı sistemleri, bankacılıktan hizmetlerinden telekomünikasyona, askeriyeden üniversiteye, belediyelerden holdinglere kadar, pek çok alanda kullanılan bilgisayar sistemlerinin işleticisidir.

Bilgisayar yazılımları ve veritabanları, bilgi sistemlerinin beynidir ve etkili kullanıldığında hayatımızı ve iş dünyamızı kolaylaştırır.

Büyük emeklerle ve yatırımlarla geliştirilen yazılımların korunmasında, Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak olan, tescil belgesinin önemi büyüktür.

Kayıt-Tescil Başvurusu İçin Gereken Belgeler

1) Noter onaylı Vekaletname: İmzaya yetkili olan kişi/kişilerce noter tarafından tasdik ettirilecektir.

2) Taahhütname: Eser sahibi tarafından imzalanacaktır. Noter onayına gerek yoktur.

3) Eserin kopyası:

Bilgisayar Programları için;

Aşağıda belirtilen bilgiler "text" formatında "unicode" karakterlerden oluşacak şekilde (DVD,CD-ROM gibi) iki (2) adet kopya olarak verilir.

A) Ticari sırrı olmayan bilgisayar programları söz konusu olduğunda alenileşmiş olsun ya da olmasın bilgisayar programının belirleyici özelliklerini taşıyan (kaynak kodunun ilk yirmi beş ve son yirmi beş sayfası; eğer elli sayfadan az ise tümü), herhangi bir araca gerek olmaksızın görülebilecek şekilde, varsa özel işareti ile birlikte çoğaltılmış bir kopya,

B) Ticari sır içeren bilgisayar programları söz konusu olduğunda ilk ve son yirmi beş sayfalık ticari sırlar bloke edilmiş şekilde kaynak kodu veya bloke edilmeksizin ilk ve son on sayfası veya amaç kodunun ilk ve son yirmi beş sayfası ile kaynak kodunun herhangi bir on veya daha fazla ardışık sayfası veya elli sayfadan kısa uzunluktaki programlar için ticari sırlar bloke edilerek tüm kaynak kodu,

C) Yeniden düzenlenmiş olan bilgisayar programları söz konusu olduğunda düzeltmeler ilk ve son yirmi beş sayfada yer alıyorsa (2) numaralı alt bentte düzenlenen seçeneklerden biri, değilse; bloke edilmemiş şekilde kaynak kodunun düzeltmelerin de bulunduğu yirmi sayfası veya bazı bölümler bloke edilerek düzeltmelerin yer aldığı elli sayfası.

Veritabanları için;

Aşağıdaki bilgilerin "XML" formatında dijital ortama kaydedilmiş (DVD,CD-ROM gibi) iki (2) adet kopya olarak verilir.

A) Tek dosyalı veritabanları (tek bir konuya ilişkin veri kayıtları) söz konusu olduğunda, ilk ve son yirmi beş sayfa, bunun verilememesi durumunda ilk ve son yirmi beş veri kaydı,

B) Birden çok dosyalı veritabanları (ayrı ve farklı veri kaydı grupları) söz konusu olduğunda hangisi daha azsa her bir dosyadan veya tüm dosyalardan elli veri kaydı, bunun verilememesi durumunda elli sayfa veya tüm veri kaydı,

C) Yeniden düzenlenmiş veritabanları (tek veya birden çok dosyalı) söz konusu olduğunda elli sayfa veya düzenlemeleri gösteren kayıtlar veya elli sayfadan az ise düzenlenmiş tüm bölümler, şifrelenmiş veritabanları için tüm bölümler ile şifre açıklaması.

Devir İşlemleri

Daha önce bilgisayar programları ve veritabanları için kayıt tescil başvurusunda bulunulmuş ve bunlara ilişkin olarak bir koruma talep edilmiş ise söz konusu mali haklardan diğer kişi veya kurumların yararlandırılması mümkündür. Bunun için kullanma ve devir işlemi yapılmaktadır.

Bu sayede yapılacak devir kayıt başvurusu ile anlaşma sağlanan diğer kişi ve kurumların bu yazılımları, veritabanlarını kullanma hakları doğmaktadır.

Söz konusu mali haklara ilişkin kullanma ve devir yetkilerinin kayıt altına alınması için aşağıdaki belgeler ile müracaatının yapılması gerekmektedir;

1) Devir ile ilgili olarak web sayfamızda yer alan online başvuru formunun doldurulması,
2) Taahhütname; Çıktı alarak gerekli yerleri doldurup kaşe ve imzalamak gerekmektedir.
3) Tarafların veya bunlardan birinin gerçek kişi ise kimlik fotokopisi, tüzel kişi ise ticaret sicil kaydının fotokopisi,
4) İmza sahibine ait imza sirküleri aslı,
5) DVD, VCD, Audio CD, CD Rom gibi dijital bir ortama kaydedilmiş olarak program özeti (Kayıt ve tescil edilmiş bir eser veya yapım söz konusu olduğunda bu eser veya yapıma ilişkin bir örneğin sunulması zorunlu değildir.).
6) Vekaletname; Çıktı alınarak noterden onaylatılması gerekmektedir.

Devir kayıt müracaatı için başvurunun web sayfamızdan yapılmasından sonra gerekli olan evraklar kargo yoluyla adresimize gönderilmelidir.


Referanslar

1) http://www.inovasyondunyasi.com

2) www.markapatenttv.com

http://webb.deu.edu.tr/inoviz/index.php/telifhakki/bilgisayar-programi-ve-veritabani-tescili