Patent Ofisi

Patent Prosedürleri

Patent başvurusu, Türk Patent Enstitüsü’ne (TPE) yapılır. Türk Patent Enstitüsü’ne dosyanın giriş yapmış olduğu tarihten itibaren patent koruması başlar.

TPE veya Yurtdışı Ofisler aracılığı ile başvurunun, yenilik, tekniğin bilinen durumunun aşılması ve sanayiye uygulanabilirlik kriterleri değerlendirilmesi yapılır. Raporun alınmasıyla başvurunun değerlemesi yapılır.

Uluslararası araştırma raporu başvurunuzun istemleriyle ilgili tekniğin bilinen durumuna ait dokümanların listesini içerir. Yenilik ve buluş basamağı soruları ile ilgili olarak, muhtemel ilgili patentlerin kanıtlarını verir. Bu ise, patent elde etme şansınızı değerlendirmemizi sağlar. Raporun olumlu olması,  başvurunuzu devam ettirmemizde yardımcı olacaktır. Rapor olumsuz ise (Örneğin, buluşunuzun yenilik veya buluş basamağını sorgulayan önceki tekniğe ait dokümanları içeriyorsa) uluslararası başvurunuzdaki istemleri kısmen değiştirme (buluşunuzu önceki teknikten daha iyi ayırmak için) mümkündür.

Uluslararası araştırma raporu verilen bir patentin itiraz edilebilir olma ihtimalinin azalmasını sağlar ve böylece buluşa yatırım kararı verebilmeniz için değerli bir veri sağlamış olur.

Bu aşamada 7 yıllık bir korumanın yeterli görülmesi halinde incelemesiz patent, 20 yıllık bir koruma talebi halinde ise incelemeli patent sistemi tercihi yapılır. İncelemeli Patent alınabilmesi için, başvuru dosyasının, patent kriterlerine göre uluslar arası boyutta inceleme raporu hazırlanır. Raporun olumlu gelmesi halinde belge alınabilir.

Başvuru tarihinden itibaren 18 ayın dolmasından sonra, TPE Resmi Patent Bülteninde buluş ilana çıkarılır. 6 aylık yayın süresince bir itirazın gelmemesi halinde tescil edilmesine karar verilir. 
Faydalı Model başvurularında ise, başvuru tarihinden yaklaşık 4 ay sonra TPE Resmi Patent Bülteninde 3 ay yayınlanarak ilan edilir. İtiraz gelmemesi halinde tescile karar verilir ve belgesi alınır. Faydalı Model başvuruları her hangi bir araştırma – inceleme işlemine tabi tutulmaz.

Bir patent veya faydalı model başvurusunun koruma süresi boyunca her yıl vade tarihinde TPE’ ye ücret ödenir. Vade tarihi, başvuru tarihine tekabül eden ay ve gündür. Yıllık ücretlerin belirtilen vadede ödenmemesi halinde bu ücretler, ücret tarifesinde belirlenen ek bir ücretin ilavesi ile vadeyi takip eden altı ay içinde, gecikmeli olarak ödenebilir.

Belirtilen süreler içinde yıllık ücretlerin ödenmemesi halinde patent hakkı, bu ücretin son ödeme tarihi itibariyle sona erer.


Referanslar

http://www.acarpatent.com

http://webb.deu.edu.tr/inoviz/index.php/patentprosedurleri