Patent Ofisi

Misyon-Vizyon

Misyon; Üniversitemizin hedef ve ilkeleri doğrultusunda, üniversitemiz akademik personel ve öğrencilerine sınai mülkiyet hakları (marka, patent, endüstriyel tasarım) ve korunması konularında danışmanlık hizmeti vermek. 

Vizyon; Üniversitemiz akademik personel ve öğrencilerinin marka, patent, endüstriyel tasarım başvuru faaliyetlerini desteklemek.