Patent Ofisi

Faydalı Linkler

www.pem.org.tr Marka Patent Vekiller Derneği
www.tbd.org.tr Türkiye Bilişim Derneği
www.patentepi.com Avrupa Patent Vekilleri Birliği
www.turkmucit.com Türk Mucitlerinin Buluştuğu site
www.teknolojitasarim.info Teknoloji Tasarım Hakkında kurulmuş site

www.patentcafe.com

Sınai haklar hakkında bir site
www.invent.org Buluş sitesi
www.aippi.org Sınai haklarla ilgili uluslar arası bir site
www.irc-anatolia.org.tr Yenilikçilik Aktarım Merkezi
www.focusinnovation.net İnovasyon içerikli site
http://irc.cordis.lu IRC-Innovation Relay Centre
www.tubitak.gov.tr Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
www.ttgv.org.tr Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı
www.tbd.org.tr Türkiye Bilişim Derneği
www.gyte.edu.tr Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
www.inovasyon.com İnovasyon Yenilik ve yenilikçilik
www.merit.unu.edu Birleşmiş Milletlere ait araştırma ve eğitim
www.algoritmaconsulting.com İnovasyon içerikli bir site
www.focusinnovation.net İnovasyon kavramını hakkında site
www.wto.org Dünya Ticaret Örgütü
www.wipo.int Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı
www.upb.org.tr Uluslararası Patent Birliği
www.uspto.gov Amerika Patent ve Marka Ofisi
www.epo.org Avrupa Patent Ofisi
www.apaaonline.org Asya Patent Vekil Birliği
www.aipla.org Amerika Fikri Mülkiyet Hukuku Birliği
www.patentepi.com Avrupa Patent Vekilleri Birliği (EPI)
des.uspto.gov/OEDCI/query.do ABD vekilleri arama  sitesi
ep.espacenet.com Dünyadaki Patent Başvurularının detay sitesi
http://www.fikrimulkiyet.com Fikri Mülkiyet Hakları

Türk Patent Ofisi 
European Patent Office (EPO)  
The World Intellectual Property Organization 
The United States Patent And Trademark Office 
Araştırma Temelli Entellektüel Varlıklar   
Canadian Intellectual Property Office  
China Patent Trademark Office 

Referanslar

http://www.inovasyondunyasi.com

http://webb.deu.edu.tr/inoviz/index.php/faydalilinkler